Disclaimer

 

Website: https://rs660dealercup.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: RS660DealerCup de bevoegde uitgever van de webpagina;
Het onderstaande is van toepassing op onze website.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • RS660DealerCup werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • RS660DealerCup geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • RS660DealerCup biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • RS660DealerCup is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • RS660DealerCup verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.
  Nog aan de hier vermelde externe partijen, nog aan Piaggio & C.SpA;
 • RS660DealerCup kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • RS660DealerCup zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
 • RS660DealerCup kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar
  website;
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;
 • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht;
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RS660DealerCup is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RS660DealerCup;
 • Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van RS660DealerCup op deze pagina;